Метою управління ризиками є забезпечення того, щоб користь від застосування окремого лікарського засобу якомога більше переважала ризики.

Належне застосування лікарського засобу забезпечують рутинні заходи з мінімізації ризиків. До них належить інструкція для медичного застосування лікарського засобу, маркування (наприклад, інформація на первинному та вторинному пакуванні), розмір пакування, умови відпуску лікарського засобу.

У разі, коли вони виявляються недостатніми для забезпечення безпечного та ефективного використання лікарського засобу, можуть бути застосовані додаткові заходи з мінімізації ризиків.

Додаткові заходи з мінімізації ризиків призначені для запобігання чи зниження ймовірності розвитку побічної реакції, пов’язаної із застосуванням лікарського засобу, або з метою зниження серйозності у разі її виникнення.

Інформаційні листи-звернення до медичних працівників