Юридична довідка

ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» підтримує цей сайт з інформаційною метою.

Інтелектуальна власність

Цей сайт належить і підтримується ТОВ «Санофі-Авентіс Груп» (далі по тексту - Санофі), що входить до складу Групи Санофі. Загальний вигляд і кожен з елементів, включаючи знаки для товарів і послуг, логотипи та назви доменів, які згадуються на Сайті, захищені діючим законодавством про інтелектуальну власність і належать ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» або іншим компаніямГрупи Санофі, їх використання вимагає отримання попереднього дозволу в належній формі.

Жодна складова Сайту не може бути скопійована, відтворена, змінена, завантажена, перетворена, передана або поширена будь-яким способом і з використанням будь-якого носія, повністю або частково, без отримання попередньої письмової згоди Правовласника, крім випадків, коли це відбувається виключно з метою друку в засобах масової інформації за умови дотримання прав інтелектуальної власності та будь-яких інших прав, які згадуються. Копіювання дозволяється виключно для особистого некомерційного використання на Вашому персональному комп'ютері або іншому пристрої з метою повторного ознайомлення.

2005
- 2020 © ТОВ «Санофі-Авентіс Груп» - всі права захищені. 

У разі будь-якого санкціонованого використання елементів Сайту, останні не можуть бути перетворені, змінені або виправлені будь-яким чином.

Правовласники залишають за собою право звернення до суду з приводу будь-якого порушення своїх прав інтелектуальної власності.

Характер інформації

Сайт містить інформацію про компанію Санофі, котра може бути цікава широкій громадськості, представникам засобів масової інформації, співробітникам тощо.

Розміщена на Сайті інформація, зокрема фінансові дані (якщо такі є), не повинна розглядатися як заохочування до інвестування. Її не слід інтерпретувати як спонукання, агітацію чи публічну пропозицію. Вона не є пропозицією до підписання, придбання чи залучення до справ, стосовно акціонерного капіталу Санофі чи її філій/дочірніх підприємств чи будь-яких інших цінних паперів Санофі. Санофі звертає Вашу увагу на те, що якщо фінансова інформація розміщена на Сайті, вона регулярно оновлюється.

Залежно від обставин, на Сайті розміщуватимуться експертні висновки з певної сфери відповідно до змісту цього Сайту, чи витяги зі статей в пресі. Така інформація містить лише погляди відповідних експертів чи газети, думка яких не обов’язково збігається з думкою Санофі. Такі експерти не є співробітниками Санофі та не отримують винагороди від Санофі за використання їхніх поглядів. Санофі не несе відповідальності за точність чи повноту будь-якої інформації або поглядів, викладених в таких матеріалах. Поради експертів - це лише особисті, суб’єктивні погляди, і в жодному разі їх не слід розглядати як переконання чи відповідальність Санофі.

Більш того, Сайт містить інформацію про здоров’я, належну фізичну форму, медичні питання та різні види медикаментозного лікування виключно людини. Ця інформація призначена лише для використання в довідкових цілях і в жодному разі не заміняє консультацію з лікарем або фармацевтом. Вам не слід використовувати цю інформацію з метою діагностики будь-якого захворювання чи патології або з метою призначення чи використання будь-якого лікарського засобу, представленого на Сайті, для цього Вам необхідно консультуватися з Вашим лікарем..

Санофі докладає всіх зусиль для того, щоб гарантувати забезпечення точності та оновлення інформації, розміщеної на Сайті, зміст якої зберігає за собою право змінювати у будь-який час та без попереднього про це повідомлення.

Конфіденційність та персональні дані

Санофі не розголошує третім особам Вашу персональну інформацію, яку Ви можете повідомляти через форми зворотнього зв’язку на Сайті або електронною поштою. Ця інформація використовуватиметься виключно з метою надання Вам максимально вичерпної відповіді на Ваші запити. Використовуючи форми зворотного зв'язку Сайту або адреси електронної пошти Санофі, вказані на цьому Сайті, Ви надаєте свою однозначну згоду на обробку Санофі наданих Вами у відповідній комунікації персональних даних в обсязі і на умовах, зазначених у формі, або щонайменше для здійснення комунікації з Вами.

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", Ви маєте право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Відповідні запити Ви можете направляти на адресу Санофі шляхом заповнення та направлення форми зворотного зв'язку на Сайті або з використанням наступного поштової адреси:

ТОВ «Санофі-Авентіс Україна»

вул. Жилянська 48-50а,

Бізнес Центр Прайм,

01033, Київ, Україна

Сайт не призначений для отримання будь-якої конфіденційної інформації або інформації з обмеженим доступом. Тому, за виключенням вказаних вище персональних даних, уся інформація, незалежно від представленої форми (документи, графіка, питання, пропозиції, концепції, замітки тощо), яку Ви повідомляєте на Сайті, у жодному разі не розглядатиметься як конфіденційна або як інформація з обмеженим доступом. З огляду на той факт, що Ви передаєте нам ці дані, це дає нам право використовувати, відтворювати, розповсюджувати чи змінювати дані або передавати їх для опрацювання Вашого запиту.

Обмеження відповідальності

Санофі прагне робити все можливе, щоб забезпечити точність і актуальність інформації на Сайті. Санофі залишає за собою право коригувати зміст Сайту в будь-який час без попереднього повідомлення.

З огляду на це, Санофі не несе відповідальності за:

  • будь-яку неточність, помилку або неповноту інформації, опублікованої на Сайті;
  • будь-які збитки, що настала внаслідок шахрайського втручання з боку третьої особи в результаті зміни інформації або компонентів Сайту;
  • в ширшому сенсі - за будь-яке пошкодження власності або збитків, які настали по будь-якої причини і які мають будь-походження, характер або будь-які наслідки, навіть якщо Санофі отримала попередження про можливість настання таких ушкоджень або збитків, викликаних (i) будь-яким доступом на Сайт або неможливістю доступу на Сайт, (ii) використанням Сайту, включаючи будь-які збитки або вірус, які можуть інфікувати Ваш комп'ютер або іншу власність, і / або (iii) довірою до інформації, яка прямо або побічно була отримана з з айта.

Компоненти цього Сайту або будь-якого іншого сайту вказуються в тому вигляді, «як вони є», без прямих або непрямих гарантій. Санофі не надає ніяких прямих або непрямих гарантій, щодо, без обмеження, ринкової вартості або відповідності вимогам для використання з будь-якою конкретною метою.

Доступність Сайту

Ви визнаєте, що (i) технічно неможливо створити Сайт, позбавлений будь-яких недоліків, і Санофі перебирає зобов'язання це зробити; (Ii) недоліки можуть привести до тимчасової недоступності Сайту; а також (iii) на роботу Сайту можуть впливати події та / або фактори, які Санофі не може контролювати, зокрема кошти передачі і комунікації між Вами і Санофі, між Санофі та іншими мережами.

Санофі та / або постачальники можуть в будь-який час змінити або припинити тимчасово або постійно роботу всього Сайту або його окремих частин для технічного обслуговування і / або вдосконалення і / або внесення змін на Сайті. Санофі не несе відповідальності за будь-які зміни, призупинення або перебої в роботі сайту.

Інформація про продукцію

Інформація, яка міститься і була опублікована на Сайті, може містити прямі або опосередковані посилання на продукти, програми та послуги Групи компаній «Санофі», які не були оголошені або недоступні в деяких країнах або деяких регіонах, або які можуть поставлятися під іншим найменуванням і можуть підлягати різному регулюванню чи іншим умовам використання в залежності від країни. Такі посилання не означають, що Група компаній «Санофі» має намір продавати таку продукцію, програми або послуги у Вашій країні. Звертайтеся до Санофі, щоб отримати будь-яку інформацію про доступні для Вас продукції, програми і послуги.

Цей сайт використовує файли cookie для вимірювання своєї аудиторії та дозволяє нам вдосконалювати ваш досвід роботи з користувачами. Продовжуючи ваш візит на цей сайт, ви приймаєте користування цими файлами cookie.

добре