Швидке навігаційне меню :

 1. Перейти до наповнення
 2. Перейти до меню розділу
 3. Перейти до меню пошуку
 4. Перейти до мовного меню
 5. Перейти до меню Підтримки
 6. Перейти до модулів
 7. Перейти до списку скорочених клавіатурних команд

Підтримка :

 1. Санофі в світі |
   
 2. Hаші веб-сайти |
   
 3. Веб-сайти компанії |
   
 4. Контакти |
 5. Карта сайту |
 6. Допомога
 1. розмір шрифту

  зменшувати збільшувати  
 
 

Серцево-
судинні захворювання

Контакти

Санофі в Україні

48-50А, вул. Жилянська,
Бізнес Центр Прайм,
01033, Київ, Україна
Тел. +380 44 354 20 00
Факс. +380 44 354 20 01

Інформація для потенційних дистриб’юторів ТОВ "Санофі-Авентіс Україна"

Наповнення :

Серцево-судинні захворювання

Як одна з головних причин смертності та інвалідності, серцево-судинні захворювання є головним пріоритетом охорони здоров’я у світі.

 

Санофі бере участь в розвитку фармацевтичної продукції світового класу для попередження та лікування серцево-судинних захворювань. На сьогодні ми представлені на ринку препаратами:

 • для лікування підвищенного кров’яного тиску та серцевої недостатності,  
 • для профілактики та лікування інфаркту міокарда, ішемічного інсульту, попередження проявів атеротромбозу, пов’язаного з порушенням кровобігу в судинах серця, мозку та периферійних артеріях,
 • для лікування порушень ритму серця та попередження раптової серцевої смерті (РСС). 

Апровель® (ірбесартан)

Показання для застосування:

Лікування есенціальної гіпертензії. Лікування хронічного захворювання нирок у дорослих пацієнтів з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2 типу як складова антигіпертензивної терапії.

Клексан® (еноксапарин)

Показання для застосування:

 • Профілактика венозної тромбо емболії при хірургічних втручаннях, які супроводжуються помірним або високим тромбогенним ризиком;
 • Профілактика венозних тромбоемболічних ускладнень у терапевтичних хворих, які перебувають на ліжковому режимі лікування у зв’язку з гострими захворюваннями (серцева недеостатність клас ІІІ або VІ за класифікацією NYHA, дихальна недостатність, тяжкий гострий інфекційний процес, ревматичні захворювання);
 • Попередження тромбоутворення в екстракорпоральному при гемодіалізі;
 • Лікування діагностованого тромбозу глибоких вен, який не супроводжується або супроводжується тромбоемболією легеневої артерії, без будь-яких серйозних клінічних симптомів, за винятком тромбоемболії легеневої артерії, яка підлягає лікуванню за допомогою тромболітичної терапії чи хірургічного втручання;
 • Лікування нестабільної стенокардії і гострої фази інфаркту міокарда без патологічного зубця Q у комбінації з ацетилсаліциловою кислотою;
 • Лікування гострого інфаркту міокарда з підйомом/елевацією сегмента ST у комбінації з тромболітичним засобом у хворих, для яких можливе подальше застосування коронарної ангіопластики, а також без неї.

Мультак® (дронедарон)

Показання для застосування:

Мультак® показаний для підтримання синусового ритму після успішної кардіоверсії у дорослих клінічно стабільних пацієнтів з пароксизмальною або персистуючою фібриляцією передсердь (ФП). У зв’язку з його профілем безпечності Мультак® потрібно призначати тільки після розгляду альтернативних підходів до лікування. Мультак® не слід призначати пацієнтам з лівошлуночковою систолічною дисфункцією або пацієнтам, які страждають на серцеву недостатність чи мають епізоди серцевої недостатності в анамнезі.

Плавікс® (клопідогрель)

Показання для застосування:

Профілактика проявів атеротромбозу у дорослих:

 • У хворих, які перенесли інфаркт міокарда (початок лікування – через кілька днів, але не пізніше ніж через 35 днів після виникнення), ішемічний інсульт (початок лікування – через 7 днів, але не пізніше ніж через 6 місяців після виникнення), або у яких діагностовано захворювання периферичних артерій (ураження артерій і атеротромбоз судин нижніх кінцівок);
 • У хворих із гострим коронарним синдромом: із гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST (нестабільна стенокардія або інфаркт міокарда без зубця Q), у тому числі у пацієнтів, яким було встановлено стент у ході проведення черезшкірної коронарної ангіопластики, у комбінації з ацетилсаліциловою кислотою;
 • Із гострим інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST у комбінації з ацетилсаліциловою кислотою ( у хворих, які отримують стандартне медикаментозне лікування та яким показана тромболітична терапія);
 • Профілактика атеротромботичних та тромбоемболічних подій при фібриляції передсердь. Клопідогрель у комбінації з АСК показаний дорослим пацієнтам з фібриляцією передсердь, які мають щонайменше один фактор ризику виникнення судинних подій, у яких існують протипоказання до лікування антагоністами вітаміну К (АВК) і які мають низький ризик виникнення кровотеч, для профілактики атеротромботичних та тромбоемболічних подій, у тому числі інсульту.

Тритаце® (раміприл)

Показання для застосування:

Лікування артеріальної гіпертензії.
Профілактика серцево-судинних захворювань: зниження серцево-судинної захворюваності та смертності у пацієнтів з:

 • вираженим серцево-судинним захворюванням атеротромботичного генезу (наявність в анамнезі ішемічної хвороби серця або інсульту чи захворювання периферичних судин);
 • діабетом, які мають щонайменше один фактор серцево-судинного ризику. Лікування захворювання нирок:
 • початкова клубочкова діабетична нефропатія, про яку свідчить наявність мікроальбумінурії;
 • виражена клубочкова діабетична нефропатія, про яку свідчить наявність макропротеїнурії, у пацієнтів, які мають щонайменше один фактор серцево-судинного ризику;
 • виражена клубочкова недіабетична нефропатія, про яку свідчить наявність макропротеїнурії ≥ 3 г/на добу.

Лікування серцевої недостатності, яка супроводжується клінічними проявами.
Вторинна профілактика після перенесеного гострого інфаркту міокарда: зменшення смертності під час гострої стадії інфаркту міокарда у пацієнтів з клінічними ознаками серцевої недостатності за умови початку лікування більш ніж через 48 годин після виникнення гострого інфаркту міокарда.

Тритаце Плюс® (раміприл і гідрохлоротіазид)

Показання для застосування:

Лікування артеріальної гіпертензії. Застосування цієї фіксованої комбінації показано пацієнтам, у яких артеріальний тиск не контролюється належним чином при монотерапії раміприлом або гідрохлоротіазидом.

Коплавікс® (клопідогрель і кислота ацетилсаліцилова)

Показання для застосування:

Профілактика атеротромботичних ускладнень у дорослих, які вже приймають клопідогрель та ацетилсаліцилову кислоту (АСК). Для продовження терапії у випадку:

 • гострого коронарного синдрому без підйому сегмента ST (нестабільна стенокардія або інфаркт міокарда без патологічного зубця Q на ЕКГ), у тому числі у хворих, яким було проведено стентування під час черезшкірного коронарного втручання;
 • гострого інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST у хворих, які отримують медикаментозне лікування, та за можливості проведення тромболізису.

Коапровель® (ірбесартан і гідрохлоротіазид)

Показання для застосування:

Лікування есенціальної гіпертензії.
Ця комбінація з фіксованою дозою показана дорослим пацієнтам, артеріальний тиск яких не може належним чином контролюватися тільки ірбесартаном або гідрохлоротіазидом.

Оновлено: 27 травень 2014

Баннер :