Швидке навігаційне меню :

 1. Перейти до наповнення
 2. Перейти до меню розділу
 3. Перейти до меню пошуку
 4. Перейти до мовного меню
 5. Перейти до меню Підтримки
 6. Перейти до модулів
 7. Перейти до списку скорочених клавіатурних команд

Підтримка :

 1. Санофі в світі |
   
 2. Hаші веб-сайти |
   
 3. Веб-сайти компанії |
   
 4. Контакти |
 5. Карта сайту |
 6. Допомога
 1. розмір шрифту

  зменшувати збільшувати  
 
 

Онкологія

Контакти

Санофі в Україні

48-50А, вул. Жилянська,
Бізнес Центр Прайм,
01033, Київ, Україна
Тел. +380 44 354 20 00
Факс. +380 44 354 20 01

Інформація для потенційних дистриб’юторів ТОВ "Санофі-Авентіс Україна"

Наповнення :

Онкологія

Дослідження способів лікування різноманітних видів раку є найрозвиненішою галуззю сучасної медицини.

 

Санофі є загальновизнаним лідером в лікуванні раку ободової та прямої кишки, захворювання, від якого помирають 500000 людей щороку. Компанія також розробила нові хіміотерапевтичні засоби, препарат «Таксотер» для лікування розповсюдженного раку молочної залози.

Продукти компанії також включають нові компоненти для лікування ускладнень після проходження хіміотерапії для дітей з лейкемією.
 


Граноцит® 34 (ленограстім)

Граноцит® 34

Показання для застосування:

Використовують:

 • Для зменшення нейтропенії і пов’язаних з нею ускладнень у хворих з немілєлоїдними новоутвореннями, при трансплантації кісткового мозку.
 • Для зменшення тривалості нейтропенії і пов’язаних з нею ускладнень у хворих з немілєлоїдними новоутвореннями, які лікуються за допомогою різноманітних цитотоксичних схем хіміотерпії, що спричиняють значне зростання частоти фебрильної нейтропенії.
 • Для мобілізації у периферичну кров аутологічних стовбурових клітин-попередників (АСКП).
 

Елоксатин® (оксаліплатин)

Элоксатин®

Показання для застосування:
У комбінації з 5-фторурацилом та фоліновою кислотою оксаліплатин рекомендується для::

 • Ад’ювантної терапії колоректального раку ІІІ стадії (стадія С за класифікацією Дьюка) після повного видалення первинної пухлини
 • Лікування метастатичного колоректального раку.
 

Таксотер® (доцетаксел)

Таксотер®

Показання для застосування:

Рак молочної залози: препарат у комбінації з доксорубіцином і циклофосфамідом призначений для ад’ювантної терапії хворих з операбельним вузловим раком молочної залози; препарат у комбінації з доксорубіцином призначений для лікування хворих з місцевопрогресуючим або метастатичним раком молочної залози, які раніше не отримували цитотоксичну терапію з приводу цього стану; препарат, як монотерапія призначений для лікування хворих з місцевопрогресуючим або метастатичним раком молочної залози після неефективної цитотоксичної терапії, яка включала антрациклін або алкілюючий препарат; препарат у комбінації з трастузумабом призначений для лікування хворих з метастатичним раком молочної залози з підвищеною експресією HER-2 пухлинними клітинами, які раніше не отримували хіміотерапію з приводу метастазів; препарат в комбінації з капецитабіном призначений для лікування хворих з місцевопрогресуючим або метастатичним раком молочної залози після неефективної терапії, яка включала антрациклін. Недрібноклітинний рак легенів: препарат призначений для лікування хворих з місцевопрогресуючим або метастатичним недрібноклітинним раком легенів після неефективної хіміотерапії; препарат у комбінації з цисплатином призначений для лікування хворих з неоперабельним, місцевопрогресуючим або метастатичним недрібноклітинним раком легенів, якщо попередня хіміотерапія з цього приводу не проводилася.
Карцинома яєчників: препарат призначений для лікування хворих з метастатичною карценомою яєчників після неефективного лікування препаратами першої лінії або іншої хіміотерапії.
Рак передміхурової залози: препарат у комбінації з преднізоном або преднізолоном призначений для лікування хворих з гормнорефрактерним метастатичним раком передміхурової залози.
Аденокарцинома шлунка: препарат у комбінації з цисплатином і 5-фторурацилом призначений для лікування хворих з метастатичною аденокарциномою шлунка, в тому числі аденокарциномою гастро-езофагального відділу, які попередньо не отримували хіміотерапію з приводу метастазів.
Рак голови та шиї: препарат у комбінації з цисплатином і 5-фторурацилом призначений для індукційної терапії хворих на місцевопрогресуючу сквамозно-клітинну кациному голови та шиї.

 

ЖЕВТАНА® (кабазитаксел)

Показання для застосування:
У комбінації з преднізоном або преднізолоном показаний для лікування пацієнтів з гормонорезистентним метастатичним раком передміхурової залози, які раніше отримували лікування за схемою з використанням доцетакселу.

 

ФЛУДАРА® (флударабіну фосфат)

Показання для застосування:
Лікування В-клітинного хронічного лімфолейкозу (ХЛЛ) у пацієнтів із достатнім резервом кісткового мозку.

 

ТИМОГЛОБУЛІН (імуноглобулін проти тимоцитів людини кролячий)

Показання для застосування:
Імуносупресія при трансплантації: профілактика та лікування відторгнення трансплантата. Профілактика гострої та хронічної реакції «трансплантат проти хазяїна» після трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.
Лікування резистентної до стероїдів гострої реакції «трансплантат проти хазяїна».
Лікування апластичної анемії (гематологія).

 

Оновлено: 26 травень 2014

Баннер :